Protecció de dades personals en l'àmbit de la gestió de recerca. NOU (6 h)

 • 2a convocatòria
 • Cursos presencials
 • Jurídic
 • Llistat alfabètic
 • Protecció de dades

Descripció:

Curs protecció de dades personals en l’àmbit DE LA GESTIÓ DE RECERCA. Nou (6 h)
Modalitat

 

Presencial.

 

Destinataris

 

PAS de l’Àrea de suport a la recerca i de les Oficines de recerca.

 

Requisits

 

Haver superat el curs bàsic sobre protecció de dades personals.

 

Cost 

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

 

Objectius

 

 • Contribuir a obtenir una visió aplicada del dret fonamental a la protecció de dades personals en l'activitat universitària.
 • Examinar els aspectes relatius a la protecció de dades personals que principalment cal tenir en compte en l’àmbit de la gestió de la recerca.

 

 

Continguts

 

 • Àmbit d’aplicació de l’RGPD i de l’LOPDGDD.
 • Competències entre les diferents autoritats de protecció de dades. Responsable del tractament a la UB. Delegat/a de protecció de dades personals.
 • Repàs dels conceptes fonamentals: dada personal, persona identificada o identificable, dada anonimitzada, dada seudonimitzada, tractament de dades personals.
 • Registre d’Activitats de Tractament de la UB, en especial, els tractaments relacionats amb l’àmbit de la gestió de la recerca.
 • Dret d’informació en els projectes de recerca.
 • Comunicacions de dades (Grup UB)
 • Corresponsabilitat en els projectes de recerca.
 • Comunicacions de dades anonimitzades.
 • Encàrrecs de tractament.
 • Transferències internacionals.
 • Requeriments sobre protecció de dades en els projectes europeus.
 • Seguretat de les dades.
Metodologia

 

Teoricopràctic.

 

Observacions

 

 

 

Hores

 

6

Places

 

20

 

Àmbit Formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica

 

Jurídic

 

Certificat

 

No s'expedeix certificat dels cursos inferiors a 10 hores. No obstant això, queda constància de la participació al historial professional.

 

Edicions 1

 

2a convocatòria

Codi: 20220414

Calendari: 4 i 6 d' octubre de 2022  

Horari : 8.30h a 11.30h

Lloc: Presencial, >Aula 312 Edifici SANTS

Professorat: Ruben Ortiz - Oficina de protecció de dadesComparteix-ho: