La protecció de dades personals en l' àmbit dels Recursos Humans (6 h)

 • 2a convocatòria
 • Cursos en línia
 • Cursos presencials
 • Jurídic
 • Llistat alfabètic
 • Protecció de dades
 • Àmbit jurídic

Descripció:

Curs LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN L'ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS (6h)
Modalitat

 

Presencial

 

Destinataris

 

PAS de l' Àrea d' Organització i Recursos Humans i de les Oficines d'Afers Generals.

 

Requisits

 

Haver superat el curs bàsic sobre protecció de dades personals.

 

Cost 

 

 

Objectius

 

* Contribuir a obtenir una visió aplicada del dret fonamental a la protecció de dades personals en l'activitat universitària.

* Examinar els aspectes relatius a la protecció de dades personals que principalment cal tenir en compte en l'àmbit dels recursos humans.

 

Continguts
 • Àmbit d’aplicació de l’RGPD i de l’LOPDGDD.
 • Competències entre les diferents autoritats de protecció de dades. Responsable del tractament a la UB. Delegat/a de protecció de dades personals.
 • Repàs dels conceptes fonamentals: dada personal, persona identificada o identificable, dada anonimitzada, dada seudonimitzada, tractament de dades personals.
 • Registre d’Activitats de Tractament de la UB, en especial, els tractaments relacionats amb l’àmbit dels recursos humans.
 • Processos selectius.
 • Provisió de llocs de treball
 • Comunicacions de dades (Grup UB, forces i cossos de seguretat i sindicats)
 • Formació.
 • Transferències internacionals.
 • Seguretat de les dades.

 

Metodologia

 

Teoricopràctic

 

Observacions

 

 

 

 

Hores

6

Places 20
Àmbit Formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica

 

Jurídic

 

Certificat

 

No s'expedeix certificat de cursos de menys de 10 hores.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa al historial professional.

 

Edicions 1

 

2a convocatòria

Codi: 20220413

Calendari: 22 i 24 de novembre de 2022  

Horari: 8.30h a 11.30h

Lloc: Presencial, Aula 404 Edifici SANTS

Professorat: Ruben Ortiz - Oficina de protecció de dades

 Comparteix-ho: