Guia formativa en informàtica

 

Guia Formativa Informàtica i xarxes socials

Objectius d'aprenentatge

Cursos

Conèixer els conceptes i termes bàsics per poder treballar en entorns digitals:

Funcionament bàsic de l'ordinador i l'entorn de Windows.

Identificar, localitzar, obtenir, emmagatzemar, organitzar i analitzar informació digital, dades i continguts digitals.

Competències digitals PAS

Elaborar textos, trameses, etiquetes, cartes, correspondència combinada, taules, etc.

Microsoft Word

Estructurar dades numèriques, gestionar la comptabilitat, calcular, llistar, filtrar dades, aplicar fórmules, elaborar gràfics, dissenyar taules.

Microsoft Excel

Estructurar i gestionar la informació amb una base de dades.

Microsoft Access

Fer presentacions de documents amb diagrames, imatges i altres objectes.

Microsoft PowerPoint

Genially

Canvas

Gestionar espais web.

Liferay

Google Analytics

Augmentar la productivitat en l’ús del PC.

Taller pràctic

Seguretat informàtica

Conèixer les opcions de Núvol UB per treball col·laboratiu i en equip, treball remot, etc...

Microsoft Sharepoint, Onedrive

i Microsoft 365

OneNote

TEAMS

Conèixer els recursos formatius UB.

Campus Virtual

Zoom

Gestionar correu, calendari i tasques personals.

Microsoft Outlook

Conèixer les aplicacions de gestió institucional de la Universitat de Barcelona.

SAP (econòmic)

GIGA (acadèmic)

GREC (recerca)

GRAD (aules)

PERSEU (gestió de personal)

GIPE (pràctiques en empresa)

Portasignatures

Certificació Digital

Conèixer i fer servir les xarxes socials on és present la UB.

Linkedin (currículum)

Twitter (novetats, convocatòries, etc)

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

IVoox

Telegram

Comparteix-ho: