Actividades, conferencias y cursos

A lo largo del curso, la Facultad organiza varias actividades dirigidas a la participación de los estudiantes. 

Así mismo, las asociaciones de la Facultad también llevan a cabo actividades en el centro, que son abiertas en toda la comunidad de estudiantes. 

 

Actividades anuales

  • Premio Tiempo, Espacio y Forma: la entrega de este premio tiene lugar durante el acto anual de celebración de Navidad de la facultad. Participan todos los TFG y TFM escritos en lengua catalana presentados en el último curso en el grados y másteres de la facultad que han obtenido una nota superior a 9. 

IX Premio Tiempo, Espacio, Forma 

Modalidad Bachillerato - Bases 2019

Primer premio: “Dos bàndols i una guerra, dos besavis i un silenci: història de vida familiar”, de Íria Caballé i Vilà (Institut Jaume Balmes de Barcelona);  

Segundo premio (ex-aequo): “Els gegants perduts (1936-1939)”, de Bernat Roman Gresely (Institut Icària de Barcelona), y “Una aproximació a l'autoretrat, re-creant Dürer” de Laura Beltran Estela (Institut Moisès Broggi). 

Modalidad TFG y TFM- Bases 2019

Primer premio TFG: "La figura de Cugat de Barcino i el seu culte primitiu (ss. IV-VII)", elaborado por Xavier Alarcon i Campdepadrós, graduado en Historia. Trabajo tutoritzado por el Dr. Pere Maymó. 

Segon premio TFG (ex-aequo): "La «Terza Roma»: la transformació urbana de la Ciutat Eterna i la ideologia feixista (1922-1943)" de Albert Delgado Treviño, graduado en Historia (trabajo tutorizado por el Dr. Carles Barriocanal Lozano) i "La línia de telègraf entre Manresa i Solsona. Estudi arqueològic d’un tram de la xarxa de la telegrafia òptica militar de Catalunya (1847-1862)" de Nil Boix i Besora, graduado en Arqueología (trabajo tutorizado por la Dra. Queralt Solé). 

Primer premio TFM: "La portada de la Majestat de la Col·legiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora). Reflexions en torn el Judici Final i el més enllà medieval" de Raquel Simón Rodríguez, máster en Estudis avançats en Història de l’Art (trabajo tutorizado por la Dra. Rosa Alcoy). 

Segundo premio TFM (ex-aequo): «La batalla de València». La identitat valenciana i el València CF. 1976-1982, de Àlex Amorós Hernández, máster en Història contemporània i Món actual (trabajo tutorizado por el Dr. Carles Santacana) y "La música més enllà dels límits del llenguatge musical" de Elvira Bullich Vilarrubias, máster en Música com a art interdisciplinaria (trabajo tutorizado por el Dr. Joan Cuscó). 

Accéssit TFM: "Els drames silenciats de la pintura d’Edward Hopper. Estudi de les connexions entre l’imaginari de l’artista i els textos de la postmodernitat literària (1995-2016)" de Ariadna Civit Esteve, màster en Estudis avançats en Història de l’Art (trabajo tutorizado por la Dra. Laia Manonelles). 

  

VIII Premi Tiempo, Espacio, Forma  

Modalitat Bachillerato - Bases 2018: 

Primer premio: “Transsexualitat en menors d’edat a Catalunya”, elaborado por Ada Font (Col·legi Maristes La Immaculada);  

Segundo premio (ex-aequo): “Paraules d’exili” de Àlex Torres (l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat) y “Dues vides paral·leles: la infantesa dins un orfenat”, de Emma Zurita (Institut Sa Palomera de Blanes) 

Modalidad TFG y TFM- Bases 2018: 

Primer premio TFG: "Ciència ficció i teoria urbana. El fenomen Urbà en Isaac Asimov", elaborado por Alexandre Cumplido Bou, graduat en Geografia, trabajo tutoritzado por la Dra. Núria Benach Rovira. 

Segundo premi TFG: "La connectivitat ecològica a Catalunya: un estudi a través de l’ecologia del paisatge" de Raúl Estévez Terrados, graduado en Geografia, trabajo tutorizado por el Dr. Carles Barriocanal Lozano. 

Accésit TFG: "Els gresols metal·lúrgics del s.VIII del Saló del Tinell (Palau Reial de Barcelona)" de Marta Valls Llorens, graduada en Arqueología, trabajo tutorizado por la Dra. Marta Sancho i Planas. 

Primer premio TFM: "Els camps de concentració a Mallorca (1936-1942)" de Mª Eugènia Jaume Esteva, màster en Història Contemporània i Món Actual, trabajo tutorizado por el Dr. Jaume Claret Miranda. 

Segundo premio TFM: "Te Ma’u Hatu o Te Ka’Inga: Els sobirans de la terra. La fricció patrimonial al Parc Nacional Rapa Nui" de Carles Jornet Aguareles, màster en Antropologia i Etnografia, trabajo tutorizado por la Dra. Camila del Mármol. 

  

VII Premio Tiempo, Espacio, Forma  

Modalidad TFG y TFM- Bases 2017: 

Primer premio TFG: "El Rec Comtal al llarg dels segles. Una aproximació des de l’Arqueologia del Paisatge", elaborado por Cintia Alonso Gago, graduada en Arqueología, trabajo tutorizado por el Dr. Agustí Alcoberro. 

Segundo premio TFG: "Educar i controlar. Contribucions femenines a la consolidació del Franquisme", elaborado por Tura Tusell Latorre, graduada en Història, trabajo tutorizado por la Dra. Patrícia Martínez i Àlvarez. 

Accésit TFG: "L’art per fotocòpia i el fanzine a l’Espanya postfranquista" de Nina Panés Segarra, graduada en Història de l'Art, trabajo tutorizado por la Dra. Julia Ramírez Blanco. 

Primer premio TFM: "Els quàquers i l’ajuda humanitària als refugiats espanyols a França: la iniciativa pour la renaissance des villages abandonnés" de Gemma Caballer Albareda, màster en Història Contemporània i Món Actual, trabajo tutorizado por la Dra. Queralt Solé Barjau. 

Segundo premio TFM: "L’exèrcit borbònic a Catalunya 1715-1725. Subjecció, expansió, misèria i negoci a la postguerra de successió" de David Ferrer Gispets, màster en Història i identitats a la Meditrerrània Occidental (segles XV-XIX), trabajo tutorizado por el Dr. Jaume Dantí.   

  • Premio Arrelats: certamen literario que organiza la Red de Dinamización Lingüística de la UB en la Fiesta de San Jorge. 

Actividades puntuales

Si quieres estar en el día del conjunto de actividades (conferencias, charlas, cine fórums, etc.) que organizan los colectivos de estudiantes en la Facultad, no dejes de consultar la actualidad de la facultad. 

¿Quieres organizar una actividad en la Facultad?

Para organizar cualquier actividad (conferencia, asamblea, ciclo, etc.) hay que presentar la propuesta al equipo deganal vía correo electrónico, para que se pueda autorizar. 

Compartir: