Grados

CA

Els estudis de grau tenen actualment una durada de quatre anys. A la Facultat de Geografia i Història s'ofereixen 5 ensenyaments de grau i un itinerari d'estudis simultanis: