Activitat de la facultat

La Facultat duu a terme un gran nombre d’activitats orientades a completar la formació de l’alumnat, així com a difondre la recerca dels seus membres. Les associacions d’estudiants d’àmbit cultural i professional, que abasten un ampli ventall de temàtiques, organitzen també activitats de caràcter musical, teatral, fotogràfiques, poètiques o esportives, entre d’altres.

Amb la voluntat de mantenir una bona comunicació i circulació de la informació a la Facultat i fomentar la participació en les diferents propostes, es publiquen diàriament al web (apartats d'agenda, notícies i avisos) notícies sobre conferències, seminaris, jornades, fòrums i d’altres iniciatives que es fan a la Facultat. També es publica informació diversa que pugui ser d’interès per a la comunitat universitària, ja sigui avisos sobre calendari de tràmits, beques, premis, convocatòries diverses o altres novetats.

Per difondre una activitat per mitjà del nostre sistema de comunicacions (web, pantalles i xarxes socials), cal que feu arribar la informació sobre la mateixa a l’Àrea de Comunicació de la Facultat.

Comparteix-ho: