Anul·lació de matrícula

Anul·lació d'assignatures sense devolució de l’import

Sol·licitud on-line:
Aplicatiu

  • Cal estar al dia dels rebuts de pagament de la matrícula abans de sol·licitar l’anul·lació.

 

Termini

Assignatures de primer semestre i anuals: Del 17 al 28 d’octubre de 2022

Assignatures de segon semestre: de l’1 de febrer al 7 de març de 2023

 

IMPORTANT:

  • En el cas que s’hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general i de mobilitat: Abans de formalitzar l’anul·lació parcial de la matrícula, has d’informar-te a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant si aquesta anul·lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.
  • Un cop anul·lades les assignatures no constaran en les actes i no tindran penalització econòmica (assignatures repetides) a la propera matrícula.

 

Alumnes becaris:
- A partir del curs 20-21, si l’alumne becari anul·la per interès personal una assignatura matriculada per primera vegada, se li generarà el corresponent rebut per pagar-la.
- Si anul·la tota o part de la matrícula per interès personal passarà el mateix, se li generarà el rebut per l’import de les assignatures matriculades per primera vegada.

Termini:

Fins al 28 d’octubre de 2022

 

Sol·licitud:
Aplicatiu

  • Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar l'anul·lació.
  • No es retorna l’import dels crèdits, taxes i serveis

 

Alumnes becaris:
- A partir del curs 20-21, si l’alumne becari anul·la per interès personal una assignatura matriculada per primera vegada, se li generarà el corresponent rebut per pagar-la.
- Si anul·la tota o part de la matrícula per interès personal passarà el mateix, se li generarà el rebut per l’import de les assignatures matriculades per primera vegada.

Termini:
Fins al 28 d’octubre de 2022

Sol·licitud:
Aplicatiu
Cal lliurar a Secretaria un informe mèdic:

  1. Amb el diagnòstic.
  2. Expedit pel Servei Català de la Salut,  o de l’organisme equivalent en altres comunitats autònomes, o segons el col·lectiu (MUFACE).
  3. On s'especifiqui, concretament, que l'estudiant no pot seguir l'activitat acadèmica amb normalitat.
  • Es retorna l'import dels crèdits matriculats. No es tornen taxes ni serveis.

Termini:

A partir del 2 de novembre de 2022

 

Sol·licitud:

Aplicatiu
Cal lliurar a Secretaria la documentació i el justificant del motiu exposat.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la UB. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

  • L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.