Aules d'informàtica

La Facultat de Geografia i Història disposa de cinc aules d'informàtica destinades a la docència, dues ubicades a la segona planta i tres a la tercera. Les aules 315 i 316 de la tercera planta estan dotades amb el software adient per al correcte treball amb programari SIG.

Llevat d'hores de classe i altres activitats, l'aula 316 està reservada per al treball en cartografia i SIG dels estudiants de la Universitat de Barcelona. Els estudiants que vulguin fer-ne ús han d'identificar-se i signar el llibre de registre. Durant el curs, l'horari de funcionament és de dilluns a divendres, de 10 a 20 hores, sempre que no hi hagi docència.

L'ús d'aquesta aula està regulada per una normativa que cal respectar, la qual estableix:

  • No està permès menjar, beure o fumar dins de les aules d'informàtica.
  • Cal tenir cura del material i, si observa qualsevol cosa en mal estat, cal avisar el personal.
  • Respectar el treball dels altres i procurar mantenir silenci.
  • Només es poden utilitzar els programes instal·lats a l'aula. No està permès reconfigurar el terminal.
  • No es pot desar fitxers a la unitat «C». Es disposa d'una unitat «D» (dades) per a gravar temporalment documents (ja que aquests s'esborren periòdicament).

 

Els alumnes que incompleixin la normativa poden ser expulsats de l'aula.

Comparteix-ho: