Ajuts per convidar a PDI d'universitats brasileres o portugueses

Avís | 01-02-2021

Oberta la convocatòria de beques de la Fundación Carolina per convidar investigadors d'universitats brasileres o portugueses. 

Aquestes beques estan adreçades a professorat de centres universitaris brasilers i portuguesos que pertanyin al Grupo Tordesillas que vulguin fer estades a la UB.

Les persones que sol·licitin la beca per fer l'estada a la UB hauran de tenir una carta d'invitació signada per un professor o professora de la nostra universitat.

Les beques cobreixen les despeses de viatge, allotjament i manutenció entre 1 i 3 mesos. L'estada s'ha d'efectuar entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 de juliol del 2022. La sol·licitud cal  fer-la abans del 5 d'abril de 2021. 

Per a més informació, consulteu la convocatòria.