Vídeo del projecte CATCAR: Patrimoni Digital al servei de la Innovació Social

Notícia | 18-10-2021

CATCAR: Patrimoni Digital al servei de la Innovació Social és un projecte de cooperació transfronterera en l'àmbit del patrimoni immaterial. Té per objectiu fer accessible a la societat el món carolingi (segles VIII-X) a través de les noves tecnologies: continguts multimèdia, cartografia digital, eines de gamificació i altres productes de realitat augmentada. Aquest període històric va prefigurar la construcció de l'actual Unió Europea.

Tal com s'explica en el vídeo, Catalunya compta amb un dels fons documentals més rics d'Europa per a aquest període. CATCAR crearà una plataforma virtual d'accés obert i altres productes de innovació digital que recrearan la societat i el paisatge de la Catalunya carolíngia.

 

En concret els objectius d'CATCAR són:

- Conservar en format digital la documentació carolíngia, un patrimoni immaterial imprescindible per conèixer l'origen de l'actual Catalunya i la construcció d'Europa Occidental.

- Traslladar la documentació a suports tangibles, didàctics i lúdics, que facin de la història, i en concret de l'època carolíngia, un espai atractiu i accessible per a l'ensenyament i una forma alternativa d'oci cultural.

- Posar tota aquesta documentació a l'abast de qualsevol persona interessada en aquest període històric.

- Utilitzar aquesta documentació, fins ara restringida, per ampliar els estudis d'antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials. Els resultats d'aquest treball seran extensibles a problemes i reptes actuals com el canvi climàtic, l'aparició i desaparició de cultures, la mobilitat social o els accidents geo-meteorològics, temes d’especial interès per als implicats en la planificació del territori.

- Promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, centres de recerca, centres professionals i tallers de creació digital per tal de facilitar la transferència de coneixement.

Aquest projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor d'un desenvolupament territorial sostenible.


Comparteix-ho: