Constitució de la Comissió Promotora del Títol de Grau en Geografia

Avís | 24-02-2021

El dimecres 17 de febrer es va constituir i realitzar la primera sessió de treball de la Comissió Promotora del Títol de grau en Geografia. Va obrir la reunió el degà, el Dr. Ricardo Piqueras, acompanyat per la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat, la Dra. Pilar Delgado. Tot seguit van començar els treballs de la comissió amb la presència del vicedegà acadèmic, el Dr. Daniel Piñol, garantint així, que la comissió tindrà tot el suport del deganat i també del vicerectorat, tal com va manifestar prèviament la vicerectora.
A la reunió es va establir el cronograma per a tot el procés de reverificació del grau i es va fer una valoració general de la situació actual del grau.