Convocat el Premi Extraordinari de Màster del curs 2020-2021

Avís | 10-11-2021

Cada curs acadèmic s’atorguen premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials que imparteixi la Facultat de Geografia i Història. Els premis extraordinaris s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els seus estudis el curs anterior, amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.  En el cas dels ensenyaments de màster, es pot concedir un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 escollit entre els que tenen una nota mitjana igual o superior a 9,0. És imprescindible haver abonat els drets per l’expedició del títol de màster.

El formulari de sol·licitud per optar al premi restarà obert fins al 15 de desembre de 2021.


Comparteix-ho: