Es mantenen les convocatòries de mobilitat internacional per al curs 2020-21

Avís | 02-04-2020

S'ha acordat mantenir la tramitació i resolució de les següents convocatòries de mobilitat internacional d'estudiants de la Universitat de Barcelona per al curs 2020-21, per evitar perjudicis a l'alumnat:

  • Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis en el marc del programa Erasmus + de la EACEA (curs 2020-2021)
  • Convocatòria de mobilitat de pràctiques en el marc del Programa Erasmus+ de la EACEA (curs 2020-2021)
  • Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis amb universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat convenis generals de mobilitat d'estudiants (curs 2020-2021)
  • Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis a institucions amb les quals la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits hagin signat convenis específics d'intercanvi d'estudiants (curs 2020-2021)

 

La situació excepcional derivada de l'alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2) va determinar la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments. Aquesta suspensió prevista causa un greu perjudici als estudiats que han participat en les diferents convocatòries de mobilitat internacional de la Universitat de Barcelona per al curs 2020-21, en tant que podria comportar la pèrdua de l'assignació de les places ofertes per les universitats estrangeres d'acollida, que atesa la diversitat de les mesures adoptades pels diferents governs davant la crisi sanitària, continuen amb la seva activitat. El mateix passaria amb els estudiants estrangers que pretenen fer estades a la Universitat, que no podrien planificar amb la seva universitat d'origen l'assignació de les places ofertes per la Universitat de Barcelona.