Investigadors del SERP ajuden a establir l'origen dels cavalls domèstics

Notícia | 20-10-2021

Silvia Albizuri investigadora del projecte Familias, vecinos y forasteros en la prehistoria reciente del prelitoral catalán (HAR2017-87695-P) i membre del Grup de Recerca SERP, ha participat en el subministrament de les mostres que han ajudat en el desenvolupament de la recerca que estableix l'origen dels cavalls domèstics. Les mostres d'èquids enviades han establit que el cavall modern es va domesticar cap al 2200 aC, a les estepes pontico-caspies, al nord del Caucas i que durant els segles posteriors es va estendre per Àsia i Europa.

Per aconseguir aquest resultat, un equip internacional de 162 científics, entre ells Albizuri, va recopilar, seqüenciar i comparar 273 genomes d’antics cavalls dispersos per Euràsia. Aquest procés va tenir lloc al Centre d’Antropobiologia i Genòmica de Tolosa (CNRS / Université Toulouse III - Paul Sabatier) i al Genoscope2 (CNRS / CEA / Université d’Évry).

En la comparació, els científics van trobar dues sorprenents diferències entre el genoma d’aquest cavall i el de les poblacions que va substituir: un està relacionat amb un comportament més dòcil i el segon indica una columna vertebral més forta. Els investigadors suggereixen que aquestes característiques asseguraven l'èxit dels animals en un moment en què els viatges amb cavalls es feien "globals". L'estudi també revela que el cavall es va estendre per Àsia al mateix temps que els carros de rodes parlants i les llengües indoiraniànes. Tot i això, les migracions de poblacions indoeuropees, des de les estepes a Europa durant el tercer mil·lenni aC, no es podrien haver basat en el cavall, ja que la seva domesticació i difusió van arribar més tard. Això demostra la importància d’incorporar la història dels animals a l’hora d’estudiar les migracions humanes i les trobades entre cultures.

L'estudi finançat principalment pel Consell Europeu de Recerca (projecte Pegasus) i France Genomique (projecte Bucéphale), i dirigit pel paleogenetista Ludovic Orlando, CNRS, s'ha publicat a Nature el 20 d’octubre de 2021.

 

Ressenya:

The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes, Pablo Librado, (…), Ludovic Orlando. Nature, 20 October 2021.


Comparteix-ho: