La Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei obre dues convocatòries d'ajuts

Avís | 19-07-2023

La Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei obre la beca de col·laboració “Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei” i el concurs al millor Treball Final de Màster de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement.

El principal objectiu de la càtedra d’Estudis del Renaixement és aprofundir en l’estudi i la divulgació del període històric del Renaixement i la importància que va tenir en el territori català, així com impulsar la recerca i la difusió de la història de la vila. 

En aquest sentit, la càtedra ofereix, per una banda, una beca de col·laboració anual a les persones amb un projecte de Treball Final de Màster (TFM)  sobre la història, la cultura i les arts de l’època del Renaixement; i, per altra banda, el Premi de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei al millor Treball Final de Màster.

Beca de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei

Requisits

Per tal d’optar a la beca, cal complir els següents requisits:

 • Estar matriculat/ada o tenir la preinscripció feta al Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Seglex XV-XIX) o al Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art.
 • Tenir un projecte de Treball Final de Màster que s’inscrigui en els temes propis de la càtedra.

Cal recordar que la beca és incompatible amb qualsevol altre beca de col·laboració amb els departaments o de formació de personal docent investigador o qualsevol altre beca que sigui d’una naturalesa similar a la present

Termini de presentació

Les persones candidates hauran de presentar la següent documentació a través del correu electrònic casals@ub.edu, tot fent constar com a assumpte del correu “Beca Càtedra”:

 • Breu currículum i expedient acadèmic de Grau.
 • Justificant de matriculació o preinscripció en el Màster.
 • Resum del tema proposat com a Treball Final de Màster.
 • Carta d’acceptació del director del futur TFM.

 El termini de presentació de la documentació és el 5 de setembre de 2023.  

 

Convocatòria del premi  Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei al millor Treball Final de Màster

Requisits

Per poder participar en la convocatòria, és necessari:

 • Haver defensat el TFM durant el curs acadèmic 2022-2023, en qualsevol universitat catalana o de qualsevol altre territori o país.
 • Haver redactat el TFM en català, castellà, anglès, francès o italià.

Terminis de presentació

Les persones candidates hauran de presentar, a través de l’adreça de correu electrònic casals@ub.edu:

 • El treball en format pdf, amb un pseudònim i sense que hi consti el director/a, ni la universitat on s’ha presentat.
 • Un escrit signat pel director/a del treball, fent-ne una valoració positiva, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball i la nota.
 • Nom i cognoms de l’autor/a, la universitat, el nom del màster en què s’ha presentat, l’especialitat (si s’escau), i el títol del treball. A més, s’haurà de constar l’adreça postal i electrònica, telèfon i NIF de l’autor/a.

 El termini de presentació de la documentació és el 9 d’octubre de 2023. 

Premi

El premi serà de 500 € i es podrà donar un accèssit sense dotació econòmica.

Via Molins de Rei


Comparteix-ho: