ÚLTIMS DIES! Enquestes de graus i màsters Edició COVID-19

Avís | 24-07-2020

La Universitat de Barcelona obre del 2 al 31 de juliol, la convocatòria d’enquestes d’opinió sobre les assignatures i professors de graus i màsters del segon semestre del curs 2019-2020.

El qüestionari ha estat adaptat perquè l'alumnat pugui valorar la docència i d’avaluació no presencial que ha suposat la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El temps estimat de resposta no supera els cinc minuts per enquesta i es pot respondre des de qualsevol dispositiu mòbil. La informació proporcionada a través d’aquest canal és absolutament confidencial i només serà utilitzada amb la finalitat d’aconseguir una millora continuada de la docència en els graus i màsters.

Com que les enquestes són un instrument molt útil en la introducció de millores en la docència, en els continguts de les assignatures o, l’avaluació del professorat; cal un bon nivell de participació. També, són un dels indicadors bàsics que permet mesurar la qualitat dels ensenyaments, en captar el grau de satisfacció de l’alumnat. En aquest sentit, les agències avaluadores (AQU i ANECA) tenen molt en compte aquest indicador a l’hora d’acreditar el futur dels ensenyaments.

Podeu consultar els resultats de cursos anteriors agregats per ensenyaments.