La Universitat de Barcelona llança l’enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives per analitzar què és ser estudiant universitari avui dia

Notícia | 23-02-2021

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona, han encetat el treball de camp del programa Via Universitària. Entre els mesos de febrer i març, més de 44.000 estudiants de grau i màster tindran l’oportunitat de participar en aquest programa, i guanyar un iphone 11, a través de l’enquesta en línia que hauran rebut al correu de la UB.

El programa Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) és un instrument per definir polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació respecte a 28 països europeus. L’informe Via Universitària (2020-2022) estudiarà les trajectòries de l’alumnat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés als estudis superiors i en el desenvolupament de la vida universitària, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

L’enquesta Via Universitària consta de 61 preguntes dividides en cinc blocs. Els estudiants hauran de valorar la seva trajectòria personal a la universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També es dedica un bloc a les expectatives que tenen sobre el seu futur professional. A més, s’incorpora l’anàlisi de la vida quotidiana de l’alumnat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat. Al llarg de l’enquesta, els estudiants també podran valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari finalitza amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil de les persones enquestades.

Els resultats de l’estudi, que està previst que es publiquin el maig del 2022, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària per part de les mateixes universitats i de les administracions públiques.