Mobilitat International: Proves de nivell i d’acreditació d’idiomes de l'EIM

Avís | 19-07-2023

Les convocatòries per participar en els Programes de Mobilitat International del proper curs, avançaran dates d’inscripció. En el cas del programa Erasmus i a falta del calendari definitiu, la convocatòria obrià a mitjans d’octubre i estarà oberta fins a mitjans de novembre. 

L’alumnat interessat a marxar d’Erasmus el curs 2024-25, haurà d’acreditar el coneixement lingüístic  presentant un certificat amb el nivell d’idioma que requereixi la universitat de destí. Aquesta acreditació s’ha de presentar mentre la convocatòria està oberta o durant el període d’esmenes immediatament posterior. 

Per aquest motiu, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona ofereix proves de nivell i d’acreditació d’idioma, especialment adreçades a estudiants que volen participar en programes de mobilitat internacional. Les proves es duran a terme al setembre i el calendari està pensat perquè l’estudiant obtingui els resultats i l’acreditació corresponent a temps per a poder-la incorporar en el moment de sol·licitar plaça en els esmentats programes de mobilitat internacional (Erasmus). 

Tot i així, cal consultar sempre els requisits específics de la universitat en qüestió per si demanen algun tipus de certificació més específica (per exemple en el cas dels programes Global Mobility). 


Comparteix-ho: