Model Docent del curs 2020-2021

Avís | 01-09-2020

El curs 2020-21 començarà el proper dilluns dia 28 de setembre i finalitzarà el 28 de maig (consultar el calendari acadèmic).

Tota la informació amb els horaris, aules i professorat està publicada a la guia docent de cada ensenyament (GRAUS i MÀSTERS).

Cal parar atenció en els horaris de cada assignatura ja que allí s’hi indiquen els dies i horaris en que es desenvolupen les activitats presencials (dins de l’aula) i activitats no presencials (videoconferències, vídeos gravats, activitats on-line asíncrones, fòrums, xats, qüestionaris...).

A l’inici de curs de cada ensenyament el cap d'estudis, el coordinador o coordinadora o el mateix professorat podrà donar indicacions més precises sobre la docència de les seves assignatures i activitats docents, que adaptarà segons la seva pròpia organització. En general està previst que la docència dels ensenyaments tingui caràcter majoritàriament no presencial el primer semestre i majoritàriament presencial durant el segon semestre.

Consulteu tota la informació a l'apartat Curs 2020-2021.