Noves publicacions de la sèrie monografies del SERP (16 i 17)

Notícia | 24-02-2021

El SERP acaba de publicar dues noves monografies (els números 16 i 17) que donen continuïtat a la col·lecció iniciada fa un quart de segle, i que ha donat sortida a treballs, tesis, congressos i altres recerques prehistòriques dels membres del grup de recerca.

Monografia número 16 :

GUILAINE, J., LLONGUERAS, M., PETIT, M.À i OMS, F.X., 2020: El Neolític i l’Edat del Bronze a la cova del Toll (Moià, Barcelona): les excavacions de 1976-1977, Monografies del SERP, nº 16, 220 pàg, 140 fig, 27 taules, ed. SERP-Universitat de Barcelona i Societat Catalana d’Arqueologia, ISBN: 978-84-944730-7-4, D.L.: B21075-2020.

Està encapçalada per prehistoriador francès Jean Guilaine, ofereix els resultats de les excavacions que un equip franco-català va obtenir a la cova del Toll, a Moià, i que havien quedat inèdites. La revisió, amb visió i contextualització actuals i noves datacions radiocarbòniques, ofereix una renovada perspectiva, quasi historiogràfica, de les recerques prehistòriques a Catalunya fa quasi mig segle, i insereix, al mateix temps, les dades del Toll en la bibliografia més actual. A més dels quatre coordinadors, hi intervenen vint-i-set investigadors més, que completen un estudi interdisciplinari propi del segle XX per a una excavació dels anys setanta del segle complert de l'ocupació de la cova.

Monografia número 17:

ROMAN, D., GARCIA-ARGÜELLES, P. i FULLOLA, J.M., 2020: Las facies microlaminares del final del Paleolitico en el Mediterráneo ibérico y el valle del Ebro, Monografies del SERP, nº 17, 251 pàg, 9 articles, ed. SERP-Universitat de Barcelona i Societat Catalana d’Arqueologia, ISBN: 978-84-944730-8-1, D.L.: B21076-2020.


Correspon a la publicació del seminari celebrat a Vilafranca (Els Ports, Castelló) el novembre de 2018 sobre el moment microlaminar a la Mediterrània ibèrica i la vall de l’Ebre. Es clou així una trilogia de reunions, impulsada i coordinada per diferents grups de treball (Universitats del País Basc, de Saragossa i de Barcelona), que es van concretar, respectivament, en la reunió de Vitòria del 2006 sobre Osques i Denticulats, en la de Jaca del 2008, sobre el Mesolític geomètric, i es tanca amb aquesta reunió del 2018. En els nou articles que formen el llibre hi intervenen vint-i-set investigadors, i inclouen una visió transpirinenca, per tal de contextualitzar la situació a banda i banda dels Pirineus.

Per adquirir els volums, cal contactar amb la Societat Catalana d’Arqueologia sca@scarqueologia.com

 

Via SERP