Núria Benach, nova vicedegana de Qualitat i Innovació Docent de la Facultat

Notícia | 02-09-2020

La Facultat de Geografia i Història des del 28 de juliol compta amb la Dra. Núria Benach per tirar endavant el nou vicedeganat de Qualitat i Innovació Docent.

D'aquesta manera, s'incorpora a l'equip deganal del Dr. Ricardo Piqueres, amb els vicedegans: el Dr. Daniel Piñol, vicedegà acadèmic, el Dr. Jaume Carbonell, vicedegà de Doctorat, el Dr. Jaume Buxeda, vicedegà de Recerca; i la Dra. Arlinda Garcia, com a secretària acadèmica.