Publicada la Memòria Acadèmica del curs 2019-20

Avís | 24-02-2021

El deganat de la Facultat de Geografia i Història ha presentat en la junta del dia 24 de febrer la Memòria Acadèmica del curs 2019-2020. El document recull les principals dades del centre en el darrer curs, així com les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la Facultat, la Docència, l'Alumnat, el Doctorat, la Qualitat, el Personal, la Recerca, les Revistes, i les Actuacions davant de la COVID-19, posant de manifest tota l'activitat que es produeix a la facultat.

La publicació ha estat elaborada pel deganat, de la mà de la Dra. Arlinda García, Secretària Acadèmica de la facultat. Aquest volum, es tracta del segon número de la memòria acadèmica, un projecte que vol fer un exercici de recollida, anàlisis i transparència de les qüestions més destacades que afecten el centre. Es poden consultar les dues edicions, en suport digital, al web.