Publicat el llibre: "The Urban Transformation of Sarajevo" del professor Jordi Martín i Díaz

Notícia | 09-11-2021

El professor del departament de Geografia i membre del grup de Recerca Antarctic, Arctic and Alpine environments (ANTALP), Jordi Martín i Díaz ha publicat el llibre "The Urban Transformation of Sarajevo. After the Siege, the Role and Impact of the International Community" una obra que presenta un estudi sobre la transformació urbana de Sarajevo durant la postguerra, analitzant també, el paper i l'impacte de la comunitat internacional en la configuració espacial i ètnica de la ciutat. Sarajevo és molt important en la història europea i després de la signatura de l'acord de pau i del final de tres anys i mig de setge, la ciutat va viure simultàniament una doble transició, de la guerra a la pau i del socialisme al capitalisme, que va estar marcat per una intervenció internacional creixent. 

La primera part del llibre, se centra en el període de màxima implicació internacional desenvolupat a nivell local, des de desembre de 1995 fins a 2003, i comprèn capítols sobre la divisió etnoterritorial de la ciutat, la reconstrucció de la seva diversitat ètnica i la transició liberal fomentada i imposada internacionalment. La segona part tracta de l'impacte d'aquestes polítiques en l'espai, el funcionament i la configuració ètnica de l'actual zona de Sarajevo.


Comparteix-ho: