L’ANECA aprova una resolució per a la Igualtat d'oportunitats en l'avaluació del professorat universitari

Avís | 29-01-2021

L'ANECA (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) ha aprovat una resolució d'igualtat on es fan públics els criteris i principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'acreditació i avaluació de sexennis del professorat universitari i del personal investigador.

El document inclou, com a mesures d'acció positiva, els criteris ajustats a les situacions especials de maternitat o paternitat, permisos per a la cura de fills o familiars dependents, violència de gènere i violència terrorista i baixes per llarga malaltia. Es reconeixen també, criteris específics per a situacions especials que són difícils de complir per a persones amb discapacitat.

 

Via Economia i EmpresaUB