Resolució del rector per la qual s’autoritza l’increment de la presencialitat en les activitats docents fins al 30 %

Avís | 06-04-2021

El rector, Joan Guàrdia, amb data de 8 de març va signar una nova resolució relativa a la docència del segon semestre per la qual s’autoritza incrementar la presencialitat en les activitats docents fins al 30 % de l’alumnat de cada centre. Així mateix, es manté l’activitat docent teòrica en format mixt per als estudiants de primer curs i es permet la represa de la presencialitat simultània dels estudis de màster i postgrau, respectant sempre l’aforament màxim previst i extremant les mesures de protecció.

En concret a la facultat, les comissions acadèmiques de graus i de màsters van acordar que en el cas de graus, en general, només se seguiria amb presencialitat en pràctiques, exàmens i en els grups de primer curs. En el cas de màster, es va acordar que a partir del 6 d’abril, cada ensenyament podia decidir si retornar a la presencialitat o seguir amb les classes virtuals, sempre oferint la possibilitat de streaming per no perjudicar els estudiants que es trobin fora de Barcelona.