S’aixeca la suspensió de terminis administratius

Avís | 28-05-2020

La suspensió dels terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic, suspesos el 14 de març a partir de la declaració de l’estat d’alarma, queda derogada amb efectes a 1 de juny de 2020. A partir de dilluns, 1 de juny, per resolució del rector es reprèn el còmput dels terminis administratius o, si escau, es reinicien.

En aquest sentit,  la Convocatòria Extraordinària de Beques de Col·laboració codi 2020.3, torna a activar el termini de presentació de sol·licituds fins eel 2 de juny.