Sessions de benvinguda al nou alumnat de grau

Notícia | 23-09-2020

Les sessions de benvinguda als alumnes de nou accés de la Facultat de Geografia i Història han tingut lloc el dimecres 23 de setembre, en el següent horari:

  • 10 h.: Grups de matí dels graus d'Història i Història de l'Art (vídeo de la sessió).
  • 12 h.: Grups de matí dels graus d'Antropologia Social i Cultural; Arqueologia; Doble grau d'Arqueologia i Història i del Grau de Geografia (vídeo de la sessió).
  • 16 h.: Grups de tarda dels graus d'Antropologia Social i Cultural; Arqueologia; Història; Història de l'Art; Doble grau d'Arqueologia i Història (vídeo de la sessió).

Han intervingut el degà de la facultat i els caps d'Estudis dels graus. També s'ha donat informació sobre els recursos per a l'aprenentatge (breu manual de recursos virtuals) i els recursos del CRAI-Biblioteca. (Vídeo informatiu dels recursos del CRAI).

Fullet "Primers passos a la Biblioteca"

L'Administradora de centre ha donat informació sobre els protocols Covid-19 i altres qüestions pràctiques del funcionament de la facultat.

Instruccions de seguretat per a l’alumnat:

- És obligatori l’ús de la mascareta en tot el centre.

- És important mantenir la higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic que estarà disponible en diferents llocs del centre.

- Només poden accedir al centre les persones que estiguin matriculades en els ensenyaments que s’imparteixen a la facultat.

- Només pot accedir a les aules l’alumnat que estigui matriculat en l’assignatura que s’està impartint en aquell moment. El professorat té la potestat per controlar aquest accés, demanar identificació i activar els mecanismes necessaris per fer complir la normativa.

- Per minimitzar la mobilitat a l’edifici cal intentar evitar les aglomeracions en les zones comuns.

- No es podrà entrar ni sortir de l’aula mentre duri la classe si no és per causa d’una força major.

- Es recomana al professorat que faci les tutories per videoconferència o, si no és possible, que l’alumnat demani la tutoria amb cita prèvia.

- Els Caps d’estudis i coordinadora atendran l’alumnat per cita prèvia.

 

També podeu consultar la presentació dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.