Documentación específica o vinculada a los criterios de selección M0305

  • Currículum vitae
  • Carta de motivació
  • Certificat acadèmic personal (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)

 

Lloc de presentació de la documentació: Tota la documentació s'ha d'enviar a través de l'aplicatiu de preinscripció.