Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0N0D

  • Títol universitari oficial de Diplomatura o Llicenciatura
  • Títol de Grau dels nous plans d’estudis que començaren a implantar-se a partir del curs 2008-2009.
  • Per als estudiants estrangeres de llengua materna diferent al Castellà, acreditació de la mateixa amb el nivell B2