Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M2705

  • Currículum actualitzat
     
  • Títol acadèmic que permet l'accés al màster i expedient acadèmic
     
  • Carta de motivació 

 

Cal adjuntar la documentació a l'aplicació de preinscripció.