Instal·lacions i equipaments

Edifici del Raval

La Facultat disposa d'un edifici inaugurat l'any 2006, dotat de modernes instal·lacions preparades per a les necessitats de la docència i recerca actual. L'edifici consta de cinc plantes i un soterrani, on a més de les diferents modalitats d'aules, despatxos per a professorat i seminaris i espais per a l'administració, hi ha laboratoris —tres d'arqueologia, quatre de geografia i cartografia i un d'història contemporània i cinema— on es poden fer pràctiques i recerca, així com espais per a les associacions d'estudiants.

A més dels laboratoris, cal destacar que la Facultat disposa d'un camp per a pràctiques d'arqueologia propi situat al mateix recinte, una estació meteorològica ubicada a la terrassa de l'edifici i diferents aules habilitades per a la docència amb necessitats específiques, com és el cas de l'aula de música, el taller de tècniques artístiques o l'aula multimèdia d'Història de l'Art. L'edifici també és la seu de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals o el Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge.

Una altra de les fortaleses de la Facultat és disposar del CRAI-Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. A més d'una biblioteca amb més de tres-centes mil monografies, que permet a més la consulta de gairebé cinc mil revistes, el CRAI té quatre sales d'informàtica, amb noranta ordinadors, i catorze sales de treball en grup, a banda de tot un seguit de recursos que han significat el pas de biblioteca a centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca.

Hi ha altres serveis que completen la Facultat, com ara la cafeteria i el servei de copisteria ubicats en el mateix recinte.

 • Espais comuns
 1. Cafeteria
 2. Terrassa interna
 • Aulari
 1. Laboratori d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
 2. Laboratori d'Arqueologia Medieval
 3. Associacions d'estudiants
 • Espais de gestió
 1. Arxiu

 • Espais de gestió
 1. CRAI - Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història
 2. Punt d'informació principal
 3. Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història: Grau i Màster
 4. Deganats i caps d'estudis
 5. Camp d'arqueologia
 6. Espai de recerca
 7. Sala de juntes
 8. Serveis de copisteria i marxandatge UB
 9. Oficina de Relacions Internacionals i Serveis Lingüístics

 • Aulari
 1. Laboratori d'Antropologia
 2. Aula de teatre
 3. Aules 102 i 105
 • Espais de gestió
 1. Administració de Centre
 2. Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia
 3. Secretaries del Departament d'Història i Arqueologia
 4. Institut de Recerca en Cultures Medievals
 • Despatxos
 1. Despatxos del Departament d'Història i Arqueologia

 • Aulari
 1. Aula de música (216)
 2. Laboratori de Geografia Física
 3. Taller de Tècniques Artístiques
 4. Aules 201-222

 • Espais de gestió
 1. Punt d'informació
 2. Secretaria del Departament d'Antropologia Social
 3. Secretaries del Departament d'Història i Arqueologia
 4. Brethren Colleges Abroad (BCA)
 5. Despatx de la revista Índex Històric Espanyol
 • Despatxos
 1. Despatxos del Departament d'Antropologia Social
 2. Despatxos del Departament d'Història i Arqueologia

 • Aulari
 1. Laboratori de Cartografia
 2. Laboratori de Geografia Regional
 3. Aula multimèdia d'Història de l'Art
 4. Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge 
 5. Aules 301-316
 • Espais de gestió
 1. Punt d'informació
 2. Secretaria del Departament de Geografia
 3. Despatx de la revista Scripta Nova
 • Despatxos
 1. Despatxos del Departament de Geografia

 • Aulari
 1. Aula Magna
 2. Sala Jane Addams
 3. Seminari de Filosofia Núria Folch
 4. Laboratori de Climatologia
 5. Laboratori d'Història Contemporània i Cinema
 6. Aules 401-412
 • Espais de gestió
 1. Punt d'informació
 2. Secretaria del Departament de Filosofia
 • Despatxos
 1. Despatxos del Departament de Filosofia

 • Aulari
 1. Seminari d'Història de l'Art
 2. Estació meteorològica
 • Espais de gestió
 1. Secretaria del Departament d'Història de l'Art
 • Despatxos
 1. Despatxos del Departament d'Història de l'Art

Comparteix-ho: