Global Faculty UB

Presentació

La Facultat de Geografia i Història té convenis de mobilitat específics o Global Faculty UB signats amb diverses universitats, que preveuen l'estada d'estudiants en països com Mèxic, Xile o el Canadà. Els Global Faculty UB son acords a nivell de facultat, mentre que els Global UB Mobility son acords a nivell de tota la universitat.

En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat

El període d'estudis és mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de la matrícula a la Universitat de destinació. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc, en les mateixes condicions que els estudiants locals.


La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Més informació a Global Faculty UB

Per veure l’oferta de places disponibles, podeu fer servir el CERCADOR DE PLACES

Els requisits generals els marca la convocatòria, tanmateix aquí us mostrem els requisits principals:

  • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
  • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, els quals s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
  • Durant l’estada s’han de cursar 30 ects per semestre (60 ects el curs sencer). Els estudiants de la facultat de Geografia i Història no podran matricular com a part de la seva mobilitat ni el TFG/TFM ni les pràctiques (tanmateix, les pràctiques sí que es poden cursar a través de l’Erasmus+ Pràctiques).
  • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació (el nivell i la llengua requerida ho determina el conveni), si escau. Per tant, un certificat o acreditació lingüística és un requisit indispensable per a fer la sol·licitud per a destins de parla no hispana.

 

Us recomanem que consulteu cada convocatòria per saber si compliu tots els requisits: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm

Els alumnes que vulguin fer una estada a través d’un conveni específic han d’emplenar el formulari online que trobaran a Global Faculty UB. Un cop emplenat el formulari, s’ha de lliurar a qualsevol de les oficines de registre de la UB la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud en línia, imprès i signat.
  • Currículum Vitae.
  • DEA: Document d’equivalència acadèmica per cada plaça sol·licitada, degudament emplenat i amb la signatura de l’estudiant, el cap d’estudis i del responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i Història. Cal tenir en compte els terminis de lliurament: la tramitació d’aquest document pot trigar uns dies. Per a més informació, adreça’t a l’ORI.
  • Documentació relativa al coneixement d’idiomes (certificat/acreditació lingüística), si escau.
  • Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost. Es pot sol·licitar a través del “MónUB”).

Els Global UB Mobility i els Global Faculty UB, a diferència del Programa Erasmus+, no tenen una beca econòmica automàtica i mensual associada. Tanmateix, l’estudiant té la possibilitat de sol·licitar diversos ajuts:

 

Comparteix-ho: