Universitat de Barcelona

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Interès en la diversitat social i cultural, i en les múltiples expressions i els fenòmens de multiculturalitat propis de les societats contemporànies, com també les situacions de convivència i conflicte noves que originen.
  • Inquietud per adquirir una mirada crítica, competent i compromesa amb realitats socials noves.
  • Es recomana de cursar el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.
  • Capacitat lectora comprensiva i crítica que permeti de posicionar-se i decidir entre la diversitat de criteris.
  • Coneixement suficient d'anglès per poder accedir a la bibliografia especialitzada.
  • Coneixements bàsics d'informàtica, tant per a l'estudi com per a l'ús de recursos electrònics.
Comparteix-ho: