Universitat de Barcelona

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Geografia Humana 1 FB 6
Història Contemporània Comparada 1 FB 6
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 1 FB 6
Sociologia 1 FB 6
Tècniques Instrumentals 1 FB 6
Antropologia de la Societat Contemporània 2 FB 6
Món Actual 2 FB 6
Població i Demografia 2 FB 6
Taller d'Etnografia 2 FB 6
Teoria Social 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia del Parentiu 1 OB 9
Antropologia Econòmica 1 OB 9
Etnologia Regional I 1 OB 6
Història i Teoria de l'Antropologia I 1 OB 6
Antropologia Política 2 OB 9
Antropologia Religiosa 2 OB 9
Etnologia Regional II 2 OB 6
Història i Teoria de l'Antropologia II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Tècniques d'Investigació Anual OB 12
Antropologia Ecològica 1 OB 6
Antropologia i Feminisme 1 OB 6
Antropologia Jurídica 1 OB 6
Antropologia Simbolicocognitiva 1 OB 6
Antropologia de la Salut 2 OB 6
Antropologia del Desenvolupament 2 OB 6
Migracions i Processos Transnacionals 2 OB 6
Patrimoni Etnològic i Museologia 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Taller Seminari Anual OB 6
Treball Final de Grau Anual TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 24
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: