Universitat de Barcelona

Grau d'Arqueologia

Pràctiques

Les pràctiques al Grau d’Arqueologia són abundats i diverses, especialment en aquelles assignatures més tècniques o en les assignatures de Treball de Camp I i II. En aquestes dues últimes posem a disposició de l’alumnat un total de dotze excavacions reals on realitzar les seves pràctiques de treball de camp. Es tracta de jaciments situats en diversos indrets de Catalunya que cobreixen totes les èpoques i on aprenen diferents metodologies de treball:

  • Prehistòria: Abric del Xicotó (Alòs de Balaguer) i Can Sadurní (Begues)
  • Època ibèrica: poblat de Burriac (Cabrera de Mar)
  • Època romana: Camp de les Lloses (Tona) i Torre Llauder (Mataró)
  • Època medieval:  Santa Margarida (Martorell), l’Esquerda (Roda de Ter) i el castell i monestir santjoanista (Alguaire)
  • Època moderna: El Born (Barcelona)
  • Època contemporània: La Terrisseria d’Antoni Tarrés (just a la Facultat de Geografia i Història) i La fàbrica de Cloratita (Flix) en el marc de la Guerra Civil
  • Els nostres alumnes també poden fer pràctiques en excavacions subaquàtiques gràcies al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Disposar d’un jaciment real a la mateixa Facultat permet la possibilitat, gairebé excepcional, que els alumnes del Grau d’Arqueologia puguin fer pràctiques al mateix centre on estudien, gràcies a un conveni entre la UB i l’Ajuntament de Barcelona, que és l’entitat titular del solar.

 

Responsables:

Per resoldre dubtes o consultes de gestió administrativa, podeu contactar amb la Secretaria d'Estudiants i Docència (Gemma Niemann | practiques.gih@ub.edu | 934 037 727).

Comparteix-ho: