Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Objectius i competències

Objectius

  • Proporcionar una formació sòlida, amb coneixements avançats de Geografia, com també tècniques d'anàlisis necessàries per a la professió basades en els sistemes d'informació geogràfica (SIG).
  • Dotar d'instruments quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi del territori com a producte de relacions entre el medi físic i l'activitat humana.
  • Desenvolupar habilitats per a la inserció laboral i de competències per a dur a terme estudis d'especialització geogràfica.
  • Desenvolupar la conscienciació mediambiental, la justícia social, el raonament crític, la motivació per la qualitat i el compromís ètic.
Comparteix-ho: