Universitat de Barcelona

Grau de Geografia

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Proporcionar una formació sòlida, que aporti coneixements bàsics de geografia, com també tècniques d'anàlisi necessàries per al treball d'un geògraf. Dotar d'habilitat per a la inserció laboral, i de competències per dur a terme estudis d'especialització. Dotar d'instruments per a l'anàlisi de l'espai com a producte de relacions entre medi físic i activitat humana. Capacitar en l'anàlisi i la síntesi d'informació, i estimular la reflexió i la crítica. Proporcionar un bon coneixement del territori i de les eines que en capaciten el coneixement. Dotar el geògraf per a la contribució als debats en què es consideren les relacions entre societat i medi físic o en què és rellevant la identificació de diversitat espacial. Capacitar per prendre decisions, resoldre conflictes i generar acords. Estimular el raonament crític, la motivació per la qualitat i el compromís ètic. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques Centre: Facultat de Geografia i Història
Comparteix-ho: