Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Pràctiques

Coordinació

Requisits per matricular les pràctiques

 • Tenir un mínim de 135 crèdits superats a l'expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud de plaça de pràctiques.
 • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Estar matriculat a l'ensenyament del Grau de Geografia en el curs 2022-23.
 • L’estudiant que tingui 28 anys o més, haurà de formalitzar i pagar la pòlissa de l’assegurança voluntària de la UB en el moment de la matrícula de l’assignatura. Si es contracta amb posterioritat, s’ha de fer arribar còpia del pagament del rebut a la Secretaria d’Estudiants i Docència, sempre abans de l’inici de les pràctiques.

Oferta i sol·licitud

Per al curs 2022-23 s’ofereixen les assignatures optatives de Pràctiques I i Pràctiques II, de 6 crèdits cadascuna.

La gestió de les pràctiques es fa a través de l'aplicatiu GIPE.

Del 20 de maig al 2 de juny de 2022 heu d'accedir a la convocatòria de pràctiques externes optatives del Grau en Geografia, per indicar les vostres preferències pel que fa a l'empresa/institució on voleu realitzar les Pràctiques Externes.

Primerament, us heu d'identificar amb el vostre nom d'usuari i contrasenya per començar la sessió al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona.

A continuació heu de clicar sobre la convocatòria "Pràctiques externes optatives de Geografia (curs 2022-2023)".

Un cop heu consultat la informació relativa a aquestes pràctiques, s'ha de clicar sobre "Preinscripció".

Tot seguit es poden veure les ofertes de places, consultar les seves característiques (període, horari, etc.) i fer la preselecció de les que interessin, fins a un màxim de cinc.

Es poden anar desant les ofertes triades i fer l'ordenació final, segons les vostres preferències, a la pantalla de confirmació de la preselecció feta. Totes les ofertes de places impliquen una durada total de 210 hores de pràctiques (màxim 25 hores setmanals).

Al final del procés, podeu llegir un missatge de "preselecció confirmada". Un cop ha estat tramesa la preselecció, no es pot modificar.

Calendari convocatòria

 •     Publicació de l'oferta de places: 20 de maig
 •     Termini per inscriure's a la convocatòria: 20 de maig al 2 de juny
 •     Primera assignació de places: del 3 al 8 de juny
 •     Publicació assignació places web Facultat: 9 de juny 
 •     Data per comunicar acceptacions o renúncies: del 9 al 15 de juny
 •     Publicació oferta de places vacants (alumnes sense plaça assignada): del 17 al 23 de juny
 •     Segona assignació de places: a partir del 28 de juny
 •     Data per comunicar acceptacions o renúncies: fins l’1 de juliol

Els estudiants han d’entendre el compromís que representa l’acceptació o renúncia de la plaça assignada, que aquesta opció pot afectar a la programació i organització de les activitats que desenvolupen les entitats externes i als estudiants que s’han quedat sense plaça.

En cap cas l’estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el projecte formatiu signat per totes les parts.

Comparteix-ho: