Universitat de Barcelona

Grau de Geografia

Pràctiques

Coordinació

Miguel Rubiales (mrubiales@ub.edu)

És responsabilitat de l'estudiant conèixer la Normativa que regula les pràctiques: la Normativa de pràctiques UB i el Protocol de Pràctiques Externes per a Graus i Màsters de la Facultat.

Per resoldre dubtes o consultes de gestió administrativa, podeu contactar amb la Secretaria d'Estudiants i Docència (Gemma Niemann | practiques.gih@ub.edu | 934 037 727).

 

Sessió informativa pràctiques grau de Geografia: 11 de maig, 14h https://eu.bbcollab.com/guest/3b86db4c97bf469bb4ed4ee6dc4e7808

Requisits per matricular les pràctiques

  • Ha de tenir un mínim de 135 crèdits superats a l'expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud de plaça de pràctiques.

  • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Estar matriculat a l'ensenyament del Grau de Geografia en el curs 2021-22. 

Oferta i sol·licitud

Per al curs 2021-22 s’ofereixen les assignatures optatives de Pràctiques I i Pràctiques II, de 6 crèdits cadascuna.

La gestió de les pràctiques es fa a través de l'aplicatiu GIPE.

Del 19 al 31 de maig de 2021 heu d'accedir a la convocatòria de pràctiques externes optatives del Grau en Geografia (segon semestre curs 2021-22) per indicar les vostres preferències pel que fa a l'empresa/institució on voleu realitzar les Pràctiques Externes. Podeu preseleccionar fins a 5 places per ordre de prioritat.

La publicació de l'adjudicació de les pràctiques externes optatives es farà a partir del 8 de juny de 2021-22 a través del GIPE.

Fins al dia 15 de juny de 2021, l’estudiant haurà de confirmar o refusar la plaça assignada. En cas que no ho faci s’entendrà que renuncia a la realització de les pràctiques.

Del 17 al 23 de juny de 2021, la Secretaria d’Estudiants i Docència obrirà un nou període dins la mateixa convocatòria, perquè els estudiants que no han obtingut plaça puguin demanar-ne alguna de les vacants.

Comparteix-ho: