Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Pla d'acció tutorial

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Els tutors del grau en Geografia són els professors: Martí Cors Iglesias, Xosé Anton Armesto López, Meritxell Gisbert Travería i M. Belén Gómez Martín.

Comparteix-ho: