Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Mobilitat

La Facultat de Geografia i Història promou els fluxos de mobilitat nacional i internacional, mitjançant els diversos programes d’intercanvi d'estudiants, professorat, investigadors i altre personal d'administració i serveis.

Consulteu el web de Mobilitat per a més informació.

Comparteix-ho: