Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estadística 1 FB 6
Fonaments de Geografia Física 1 FB 6
Fonaments de Geografia Humana 1 FB 6
Fonaments de Geografia Regional 1 FB 6
Història Econòmica i Social del Món Actual 1 FB 6
Cartografia General 2 FB 6
Climatologia 2 OB 6
Economia 2 FB 6
Estructura Regional del Món 2 OB 6
Geografia de la Població 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia de les Societats Contemporànies 1 FB 6
Cartografia Temàtica 1 FB 6
Geografia d'Europa 1 OB 6
Geografia Econòmica 1 OB 6
Geomorfologia 1 OB 6
Geografia d'Espanya 2 OB 6
Geografia Social i Cultural 2 OB 6
Hidrogeografia i Geografia dels Sòls 2 OB 6
SIG i Teledetecció 2 FB 6
Tècniques Quantitatives i Qualitatives en Geografia 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biogeografia 1 OB 6
Geografia de Catalunya 1 OB 6
Geografia Urbana i Rural 1 OB 6
Ordenació del Territori 1 OB 6
SIG Avançat 1 OB 6
Canvi Global 2 OB 6
Ciutat i Regió Metropolitana 2 OB 6
Desenvolupament Local i Regional 2 OB 6
Disseny i Gestió de Projectes 2 OB 6
Treball de Camp 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball Final de Grau Anual TR 12
Teoria de la Geografia 1 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 24
Comparteix-ho: