Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Optativitat

Assignatura Semestre Crèdits
Agents i Polítiques Urbanes 2 6
Anàlisi Demogràfica i Polítiques de Població 1 6
Avaluació d’Impactes Ambientals 2 6
Desequilibris Regionals 1 6
Espais d’Interès Natural 2 6
Fonts Documentals en Geografia 2 6
Geografia Física Aplicada 1 6
Geografia Política 2 6
Instruments de Planificació Territorial de Catalunya 1 6
Processos Socials i Sostenibilitat 2 6
 
Riscos Naturals 2 6
Taller de Planificació territorial 1 6
Turisme i Territori a Espanya 1 6
Pràctiques Externes I 1/2 6
Pràctiques Externes II 1/2 6
Comparteix-ho: