Universitat de Barcelona

Grau en Història

Pla d'acció tutorial

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Els tutors del grau en Història són els professors: Carles Buenacasa Pérez, Natalia Moragas Segura, Daniel Piñol Alabart, Luís Pons Pujol, Diego Sola García i Antoni Vives Riera.

Comparteix-ho: