Universitat de Barcelona

Grau d'Història

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials. És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament: Coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia. Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica. Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral. Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval. Habilitats bàsiques d'informàtica. És fonamental que l'elecció d'estudis en Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquesta disciplina.
Comparteix-ho: