Universitat de Barcelona

Grau d'Història de l'Art

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Proporcionar a l'alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística i de la seva manifestació en diverses cultures mitjançant llenguatges diferents. Formar en diferents àmbits i capacitar per a la pràctica professional, en un marc d'igualtat d'oportunitats. Transmetre coneixements sobre l'art en les seves manifestacions, els llenguatges i les tècniques, la teoria de l'art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l'art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l'exercici de la feina pròpia del grau. Desenvolupar habilitats com ara l'esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la metodologia científica, l'habituació a tractar amb obres d'art, la capacitat d'ús de tècniques historiogràfiques, les noves tecnologies, la comprensió i la presentació de projectes de gestió de béns artístics, i la valoració dels projectes educatius. Promoure aptituds per al treball autònom i en equip, la responsabilitat professional i el compromís en la conservació del patrimoni, la consciència de la necessitat de formació en diversos camps i la capacitat de lideratge i d'autocrítica. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Art i Humanitats Centre: Facultat de Geografia i Història
Comparteix-ho: