Universitat de Barcelona

Grau d'Història de l'Art

Pràctiques

Coordinació

Requisits per matricular les pràctiques

  • Ha de tenir un mínim de 135 crèdits superats a l'expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud de plaça de pràctiques.

  • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.

  • No haver realitzat ja, l'assignatura de Pràctiques Curriculars.

  • Matricular-se a l'ensenyament del Grau d'Història de l'Art en el curs 2019-20. Si alumne hagués assolit els 240 crèdits necessaris per a l'obtenció del títol de grau durant el curs anterior (2018-19), no podrà formalitzar cap matricula més i, per tant, no podrà realitzar les pràctiques.

Oferta i sol·licitud

La gestió de les pràctiques es fa a través de l'aplicatiu GIPE.

Del 16 al 29 de maig (termini prorrogat fins el 31 de maig de 2019) heu d'accedir a la convocatòria de pràctiques curriculars del Grau en Història de l'Art per indicar les vostres preferències pel que fa a l'empresa/institució on voleu realitzar les Pràctiques Externes. Podeu preseleccionar fins a 5 places per ordre de prioritat.

La publicació de l'adjudicació de les pràctiques externes optatives es farà a partir del 20 de juny de 2019 a través del GIPE.

Un cop tingueu assignada una plaça i l'hagueu confirmat, consulteu tota la informació de matrícula: matriculació, assegurança...

Comparteix-ho: