Universitat de Barcelona

Grau d'Història de l'Art

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fonaments de les Arts Escèniques 1 FB 6
Història, Cultura i Societat en Època Antiga i Medieval 1 FB 6
Història de la Música: Llenguatges i Metodologies 1 FU 6
Iconografia 1 FB 6
Llenguatges Artístics 1 FB 6
Art de l'Època de les Revolucions Burgeses (1789-1905) 2 OB 6
Art de les Civilitzacions Antigues 2 OB 6
Història, Cultura i Societat en Època Moderna i Contemporània 2 FB 6
Mètodes i Fonaments del Treball Historicoartístic 2 FB 6
Tècniques Artístiques 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Art de Grècia i el Món Hel·lenístic 1 OB 6
Art de Roma i l'Antiguitat Tardana 1 OB 6
Història del Cinema: dels Orígens al Cinema Clàssic 1 FB 6
Renaixement en el Segle XV 1 OB 6
Teoria de l'Art 1 FB 6
Classicisme i Manierisme en el Segle XVI 2 OB 6
Del Primer Art Medieval al Romànic (Segles VI-XI) 2 OB 6
Fonaments d'Història de l'Estètica 2 FB 6
Història de l'Art de les Avantguardes (1905-1960) 2 OB 6
Història de les Arts Escèniques 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conservació de Béns Culturals 1 OB 6
Fonts de la Història de l'Art 1 OB 6
Història del Cinema: el Cinema Clàssic 1 OB 6
Romànic i Gòtic: l'Art dels Segles XII i XIII 1 OB 6
Últimes Tendències de l'Art (de 1960 a l'Actualitat) 1 OB 6
Art Gòtic dels Segles XIV i XV 2 OB 6
Barroc en els Segles XVII i XVIII 2 OB 6
Història de la Música en l'Època Contemporània. 2 OB 6
Història de l'Estètica en Època Moderna i Contemporània 2 OB 6
Museologia i Museografia 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Art Català Medieval 1 OB 6
Art Català Modern i Contemporani 1 OB 6
Treball de Fi de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 24
Comparteix-ho: