Universitat de Barcelona

Doble titulació: Arqueologia i Història

Presentació

Els estudis d’Arqueologia i d’Història parteixen d’una llarga tradició a la Universitat de Barcelona, compartint la docència i donant excel·lents resultats i figures cabdals en la recerca d’ambdues disciplines. Des de la implantació dels graus els anys 2009 i 2010 aquestes matèries s’ensenyen en graus separats. El d’Arqueologia, a més, ocupa la posició 48 del món segons el QS World University Ranking i està en la primera posició d’entre tots els ensenyaments d’Arqueologia de les universitats espanyoles.
Amb la doble titulació es donaran a conèixer els conceptes bàsics de les dues disciplines, l’evolució d’aquests conceptes i els processos històrics més rellevants. Es veu la necessitat d’iniciar en els mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi de materials i documents per tal d’assolir un coneixement profund de la metodologia de les dues disciplines que, en molts casos, tenen punts en comú. Les matèries que se seleccionen de cada ensenyament per configurar la doble titulació pretenen capacitar l’alumnat en la resolució de problemes que possibilitin la transformació de les dades, arqueològiques i documentals, en un coneixement històric de qualitat. I volen proporcionar el coneixement sobre la contribució teòrica i metodològica de diverses disciplines per a optimitzar recursos i millorar els resultats d’estudis i investigacions.

Dades bàsiques

Crèdits 381
Modalitat de docència

Presencial

Places

20

Comparteix-ho: