Universitat de Barcelona

Doble titulació d'Arqueologia i Història

Optativitat

Optativitat

OPTATIVES DEL GRAU D’ARQUEOLOGIA

30 crèdits amb assignatures optatives del Grau en Arqueologia que el centre ofereixi específicament als alumnes de la doble titulació cada curs acadèmic

Codi   Assignatura Crèdits

363444    

Orígens humans

6
363445

Art prehistòric

6
363446

Prehistòria de Catalunya

6
363447

Colonitzacions mediterrànies del món antic

6
363448

Classificació i estudi dels materials mobles del món antic

6
363449

La transformació del paisatge rural a l’antiguitat

6
363450

Últimes tendències: interpretació del registre en arqueologia medieval

6
363451

Materials i tecnologies de producció d’Època Medieval

6
364334

Arqueologia de l’Època Moderna i de l’Època Contemporània

6


 

OPTATIVES DEL GRAU D’HISTÒRIA

36 crèdits amb assignatures optatives del Grau en Història que el centre ofereixi específicament als alumnes de la doble titulació cada curs acadèmic

 

Codi   Assignatura Crèdits

364002    

Bizanci i Islam

6
364003

Camp i ciutat en el món medieval

6
364004

Cultura ibèrica

6
364005

Cultures i mentalitats a l’Edat Mitjana

6
364006

Economia i societat en el món contemporani

6
364007

Franquisme, transició i democràcia

6
364008

Vells i nous conflictes en el món actual

6
364009

Història contemporània i cinema

6
364010

Història d’Amèrica colonial

6
364011

Història d’Amèrica contemporània

6
364012

Història d’Amèrica prehispànica

6
364013

Història de Grècia

6
364014

Història de l’Antiguitat Tardana

6
364015

Història de Roma

6
364016

Paleografia de la Corona d’Aragó

6
364017

Pensament i política en el món contemporani

6
364018

Pensament, religió i sabers a l’Època Moderna

6
364019

Poders a l’Època Moderna

6
364020

Pràctiques externes optatives

6
364021

Societat i formes de vida a l’Època Moderna

6
364022

Urbanisme i arquitectura del món antic

6

   

 

Comparteix-ho: