Universitat de Barcelona

Doble titulació d'Arqueologia i Història

Reconeixement de crèdits

Taula de reconeixement entre assignatures del doble grau Arqueologia - Història

 

Crèdits reconeguts

GRAU DARQUEOLOGIA

GRAU DHISTÒRIA

Total

Formació Bàsica

48

9

57

Formació Obligatòria

0

42

42

Optatives

0

0

0

Pràctiques

0

0

0

TFG

 

 

 

Total

48

51

99

 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNATURES/CRÈDITS A CURSAR

ASSIGNATURES/CRÈDITS RECONEGUDES

GRAU DHISTÒRIA

GRAU DARQUEOLOGIA

 

CODI

 

NOM

 

ECTS

 

TIPUS

 

CODI

 

NOM

 

ECTS

 

TIPUS

361409

Art i Història

6

FB

362838

Art i Història

6

FB

361407

Antropologia i Història

6

FB

362836

Antropologia i Història

6

FB

361411

Història Antiga

9

OB

362841

Història Antiga

9

FB

361412

Història Medieval

9

OB

362842

Història Medieval

9

FB

361413

Història Moderna

9

OB

362843

Història Moderna

9

FB

361414

Història contemporània

9

OB

362844

Història contemporània

9

FB

ASSIGNATURES/CRÈDITS A CURSAR

ASSIGNATURES/CRÈDITS RECONEGUDES

GRAU DARQUEOLOGIA

GRAU DHISTÒRIA

 

CODI

 

NOM

 

ECTS

 

TIPUS

 

CODI

 

NOM

 

ECTS

 

TIPUS

362845

Teoria i Pensament Arqueològic

9

OB

361400

Pensar la Història (escoles, teories, interpretacions)

9

FB

362847

Metodologia Arqueològica I

9

OB

361402

Arqueologia

9

FB

362840

Prehistòria

9

OB

361410

Prehistòria

9

OB

362837

Epigrafia i Numismàtica

6

FB

361404

Epigrafia i Numismàtica

6

FB

362846

Arqueologia del Gènere

6

OB

361406

Gènere i Història

6

FB

362858

Fonts Escrites i Documentals

6

OB

361405

Fonts Històriques

6

FB

362855

Arqueometria i Mètodes Quantitatius

9

OB

361401

Recursos informàtics i mètodes quantitatius en Història

6

FB

 

 

 

Optativitat

L’alumne podrà reconèixer un màxim de 6 ECTS amb activitats de reconeixement acadèmic (activitats per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació) que s’aplicaran a qualsevol dels blocs d’optativitat.

Taules de reconeixement entre el grau d'Arqueologia i el grau d'Història i el doble grau Arqueologia -Història

Comparteix-ho: