Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Geografia (en extinció)

Presentació

mapa - Grau de Geografia - UB

El grau de Geografia proporciona una formació teòrica i tècnica sobre l’anàlisi territorial a diverses escales i des de diferents punts de vista (mediambiental, socioeconòmic i regional).

Es pretén capacitar l’alumnat de Geografia en l'anàlisi i la síntesi d'informació mitjançant la cartografia digital, estimulant alhora la reflexió i la crítica. Així mateix, es vol dotar aquest alumnat d'eines per a la contribució als debats en què es considerin les relacions entre la societat i el medi físic i capacitar-lo per prendre decisions, resoldre conflictes i generar acords. Per dur-ho a terme, s’utilitzen els sistemes d’informació geogràfica (SIG) per elaborar mapes, diagnòstics i propostes sobre el territori i el paisatge.

La formació del grau de Geografia proporciona l'oportunitat de treballar en temes com la planificació i l’ordenació del territori, la conservació i els canvis mediambientals, la gestió de les ciutats del futur, etc. El grau té una gran oferta de pràctiques en empreses per als alumnes del darrer curs per incentivar la inserció laboral, i també un nombre important de convenis amb altres universitats europees per cursar una part del grau a l’estranger.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Modalitat de docència

presencial

Places

60

Notes de tall

5,000 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (66,8%), castellà (29,4%), anglès (3,8%)

Preu orientatiu per crèdit 17,69 €
Cap d'estudis DOLORES SANCHEZ AGUILERA
Comparteix-ho: